ניתן לפנות לצוות האתר של ג’ואל אלון באמצעות הטופס המצורף או בטלפונים המופיעים למטה.

  • טלפון שמספרו 09-8992808 (+972)
  • פקס שמספרו 09-8992812 (+972)
כתובתנו היא רחוב צור 8, צור יגאל, מיקוד 4486200 (8 Tsor St., Tsur-Yigal 4486200, ISRAEL)