ניתן לפנות לצוות האתר של ג'ואל אלון באמצעות הטופס המצורף או בטלפונים המופיעים למטה.

כתובתנו היא רחוב צור 8, צור יגאל, מיקוד 4486200 (8 Tsor St., Tsur-Yigal 4486200, ISRAEL)